Terms and Conditions

૧.
૮૧ રૂપિયા ભરી કાર્ડ લેવાનો રહેશે. પહેલું બેલેન્સ મિનીમમ ૫૦૦ રૂપિયાનું રહેશે.
૨.
કાર્ડ ઇસ્યુ થયા પછી ૧ વર્ષ સુધી માન્ય રહેશે.
૩.
વપરાશ ના 24 કલાક પેહલા કાર્ડ રિચાર્જ કરવાનું રહેશે.
૪.
મેનેજમેન્ટ દ્વારા કોઈપણ નિયમોના બદલાવ ગ્રાહકની જાણ વગર માન્ય રહેશે.
૫.
ફેમિલી મેમ્બર્સ જ આ કાર્ડ નો ઉપયોગ કરી શકશે.
૬.
બહારની વાનગીનો વપરાશ જો કરવામાં આવશે તો આ કાર્ડ માન્ય ગણાશે નહીં.
૭.
ગ્રાહક મિત્રોથી રેસ્ટોરન્ટની કોઈપણ વસ્તુંનું નુકશાન થશે ત્યારે આ કાર્ડનો ઉપયોગ થઈ શકશે નહીં અને નુકશાની અલગથી લેવામાં આવશે.
૮.
મેમ્બરશીપ કાર્ડ non-refundable , non-sharable અને non-transferable રહેશે.
૯.
તાત્કાલિક બેલેન્સ ઉમેરવાનો (૨૪ કલાક પહેલા) એક્ષ્પ્રેસ ચાર્જ અલગથી લેવામાં આવશે.
EXPRESS RECHARGE CHAREGES
RECHARGE CHARGES
<= 500 30.00
> 500 and <= 1500 65.00
> 1500 95.00
૧૦.
કાર્ડના બેલેન્સ કરતા બીલની કિમંત વધારે હશે તો કાર્ડમાં જેટલું બેલેન્સ હશે તે જ મુજબ ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે. (for example balance 3000 and bill amount 3400 as per rule 10% on 3000 = 300 discount)
૧૧.
ફોન કોલ પરથી જે વ્યક્તિ બેલેન્સ પુરાવશે તેની પુરેપુરી જવાબદારી જે તે વ્યક્તિ (Card Holder) ની રહેશે.
૧૨.
જો ગ્રાહકથી કાર્ડ ખોવાય કે ડેમેજ થઇ જશે તેણે નવા કાર્ડની અલગથી કિંમત ભરવી પડશે, જેની કિંમત ૨૦૦ રૂપિયા રહેશે.
૧૩.
મેમ્બેર્શીપ કાર્ડને લગતા કોઈપણ નાણાંકીય વ્યવહાર કેશમાં જ થશે.
૧૪.
રિચાર્જ કર્યા બાદ કાર્ડ તમારા ઘરના સરનામાં પર મોકલવામાં આવશે.
૧૫.
આ કાર્ડ ફક્ત મહત્તમ ૩૦ સભ્યો સુધી જ માન્ય ગણાશે.
૧૬.
આ કાર્ડનો ઉપયોગ પાર્ટી માટે થઇ શકશે નહીં.
૧૭.
એક બીલ પર એક જ કાર્ડ વપરાશે.
૧૮.
જન્મદિવસ ની નોંધણી “શ્રી ખોડીયાર કાઠીયાવાડી ઢાબા”ની વેબસાઈટ પર મારી મરજીથી કરાવું છું.
૧૯.
જન્મદિવસ ની નોંધણી “શ્રી ખોડીયાર કાઠીયાવાડી ઢાબા પાલ” જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવવા માટે કરે છે, એ હું / અમે (પરિવારના સભ્યો) જાણીએ છીએ.
૨૦.
વેબસાઈટના અને જન્મદિવસની નોંધણીના નિયમોમાં ફેરબદલ કરવાના દરેક હક્ક “શ્રી ખોડીયાર કાઠીયાવાડી ઢાબા પાલ”ના છે, એ અમોને (જન્મદિવસ ની નોંધણીકરાવનારને) જાણ છે.
૨૧.
વેબસાઈટમાં ઓનલાઈન ફૂડ ઓર્ડર માટેની વ્યવસ્થા છે એ હું / અમે (પરિવારના સભ્યો) જાણીએ છીએ. અને એ હેતુ થી (ઓનલાઈન ફૂડ ઓર્ડર) હું / અમે આ વેબસાઈટ પર ખાતુ બનાવીએ તો જન્મદિવસની નોંધણી આપમેળે થઇ જાય છે એ જાણીએ છીએ.
૨૨.
વેબસાઈટમાં ઓનલાઈન ફૂડ ઓર્ડર અને જન્મદિવસની નોંધણી થતા જન્મદિવસની શુભેચ્છા “SKKDPL” સેન્ડર આઈડી પરથી ટ્રાયના નિયમો મુજબ જ એસ.એમ.એસ. મળશે એ હું / અમે (પરિવારના સભ્યો) જાણીએ છીએ.
૨૩.
ફક્ત સુરત અધિકારક્ષેત્રના આધારે. (subject to surat jurisdiction only)